Day of the Kingdom Elfia


English Below

 

Dutch


de wekker ging zoals elke dag om 07.30.

maar vandaag wekte hij mij voor een speciale dag.

een koninklijke dag.

namelijk de dag van het koninkrijk van Elfia.

ik had mij voor genomen uiterlijk 10.00 in de auto richting maastricht te zitten.

vanaf daar gaan we met ze vieren door naar Arcen.
tijd zat dus. en daarom gewoon relax met een kop koffie begonnen.

eer dat de badkamer beschikbaar is in een gedeeld huis en ik de laatste ben die weg moet zijn we toch weer een uur verder.uiteindelijk was het mijn beurt.

nou, zoals gepland, het heeft tot 10.15 geduurd voor ik een keuze had gemaakt en tevreden was.

het ene aan, het andere uit, etc.
eenmaal in de auto kwam de rust terug, en reden we rustig bergafwaarts richting maastricht.

ik parkeerde de auto en liep zelf verzekerd naar het huis adres.

hier zat Soe al te wachten. de 2 andere vrienden waren nog niet terug van een verjaardag.

beetje bij kletsen doet altijd goed, en vanzelf waren we compleet en klaar om te vertrekken.

nu bleek dat we met mijn auto verder gingen.

hier was ik niet echt op voor bereid.

mijn auto is namelijk echt een gebruiksvoorwerp en dat betekend dat er altijd van alles in ligt.

het is geen show model zoals de meeste mensen hem hebben staan.

maar goed, beetje schuiven en achter de bank gooien is er al snel voldoende plek.


op naar het Kingdom of Elfia !!

met een lange omweg via Heerlen vanwege een wegafsluiting :-(


het parkeren in Arcen ging ook niet vanzelf.

maar na 3 rondjes arcen toch de ingang van de parking gevonden te hebben konden we eindelijk de grens van realiteit over steken naar het Land van Elfia.


door Covid-19 minder uitbundig gemaakt, was er gelukkig erg veel te zien en te doen.

tal van kraampjes met fantastische spulletjes, costuums en etens waren.

de meeste gasten waren prachtig in character. van elf tot een orc. piraten, middle ages, futuristische soldaten.

fantastisch.

uiteraard zijn de kasteel tuinen van Arcen op zich al wonderlijk mooi.

en deze setting van Elfia past hier heel goed thuis.


het weer was ook geweldig. heerlijke zon, met beetje wind.

niet te warm.


helaas komt aan elke dag een einde.

bij thuis komst in maastricht in de winkel tapas hapjes gehaald voor de na borrel in huize maastricht.


Merci!


helaas ben ik nog niet gewend veel foto's te maken tijdens zo'n evenement.

je zal het hier dus mee moeten doen. {^_^}
 

English


the alarm clock went off at 07.30 as it does every day.

but today he woke me up for a special day.

A royal day.

namely the day of the kingdom of Elfia.

I had taken it upon myself to be in the car by 10.00 a.m. at the latest.


From there we will continue with the four of us to Arcen.

time was up. so just relax and start with a cup of coffee.

Before the bathroom is available in a shared house and I'm the last one to leave, we're another hour away.

in the end it was my turn.

Well, as planned, it took me until 10.15am to make my choice and be satisfied.

one on, one off, etc.
Once in the car, peace and quiet returned, and we quietly drove downhill in the direction of Maastricht.

I parked the car and walked myself insured to the house address.

Here Soe was already waiting. the other 2 friends hadn't returned from a birthday.

Little by little chatting is always good, and of course we were complete and ready to leave.

Now it turned out that we continued with my car.

I wasn't really prepared for this.

my car really is an object of use and that means that there is always a lot of stuff in it.

it's not a show model like most people have.

But anyway, a little sliding and throwing it behind the couch is enough space.


on to the Kingdom of Elfia!

with a long diversion via Heerlen because of a roadblock :-(


parking in Arcen didn't go by itself either.

But after having found the entrance of the parking after 3 laps of arches, we could finally cross the border of reality to the Kingdom of Elfia.


By making Covid-19 less exuberant, there was fortunately a lot to see and do.

There were lots of stalls with fantastic things, costumes and food.

Most of the guests were beautiful in character. from eleven to an orc. pirates, middle ages, futuristic soldiers.

fantastic.

Of course the castle gardens of Arcen are wonderful in themselves.

and this setting of Elfia fits very well here.


the weather was great too. lovely sunshine, with a bit of wind.

Not too hot.


Unfortunately, every day comes to an end.

when we arrived home in maastricht, we went to the shop to get tapas snacks for the after drinks in the maastricht house.


Merci!

82 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven